سفارش تبلیغ

پایه عکاسی مونوپاد
صبا
هرکه بسیار یاد مرگ کند، خداوند دوستش خواهد داشت . [رسول خدا صلی الله علیه و آله]